Ceník služeb

Ceník platný od 01.01.2021

Typ Obchodní cena (hodinová / minutová) Poznámka
Z - 43 6.000/100,- VL15` = 1.500,-/3 osoby 
AN - 2 17.600/293,- VL15` = 4.400,-/10 osob/440,- 
L - 13 SW/SE 2.820/47,- VL15` = 700,-
ULL Skylane 2.820/47,- VL15` = 700,-
Kluzáky 1.000/16.66,-  
Naviják H4 150,-  

 

Přistávací poplatek - letouny cizích provozovatelů, komerční činnost  50,- Kč / 1 tuna  (paušál 1.800,- Kč / rok)
Parkování cizích provozovatelů  6,- Kč za 1 hodinu / 1 tuna, 100,- Kč za 24 hodin, 50,- Kč / den - transportní vlek (paušál 1.800,- Kč / rok)
Parkování člena AeČR a ULL LAA  do 12 hodin zdarma, nad 12h dle ceníku
Hangárování cizích provozovatelů  400,- Kč za 24 hodin
Hangárování člena AeČR a ULL LAA  300,- Kč za 24 hodin
Osvětlení dráhy noční řadou  300,- Kč / 1 hodina / letadlo - 300,- Kč / každá započatá hodina / letadlo
Poplatky členů AKNM - létající  vlastní letadlo hangárování 3.000,- Kč / rok, transportní vlek 1.000,- Kč / rok, ubytování 1.500,- Kč / rok, paušál společná ubytovna 500,- Kč / osoba / rok
Poplatky nečlenů AKNM a nelétající AKNM  vlastní letadlo hangárování 14.520,- Kč / rok, transportní vlek 1.800,- Kč / rok

 

Režijní poplatek Aeroklubu pro akce cizích provozovatelů - 50,- Kč / den / osoba, modelář 500,- Kč / rok / osoba

Režijní poplatek Aeroklubu přímí příbuzný v řadě létajícího člena používání ubytovací kapacity a areálu AKNM - 500,- Kč / osoba / rok

 

POZOR: Člen AKNM vedený jako nelétající může létat dle platného ceníku pouze dle odstavce "Obchodní cena".
  Člen létající mimo osnovu uhradí navíc spotřební daň na spotřebované palivo (cca 18,- Kč / 1 litr).
  Let UL letounu s nečlenem AKNM je považován za komerční činnost a je zpoplatněn dle ceníku.
  Prodej paliva provozovatelům bez leteckých prací NENÍ MOŽNÝ !

 

Zpět