Letadlový radar

Níže uvedená data zobrazují dekódované pozice letadel a vrtulníků přijatých anténou na našem letišti z palubních radarových odpovídačů. Zeleně zbarvená letadla ukazují pozici letadel, u kterých je pozice získávána pomocí GPS. Modře zbarevená letadla ukazují pozici letadel, u kterých je pozice dopočítávána multilaterací.