Historie aeroklubu

Založení aeroklubu se datuje do roku 1946. Tehdy byl předsedou novoměstské organizace Českého národního aeroklubu Jaroslav Kracík a jednatelem Jindřich Christoph st.. Přílet prvního vlastního letadla do Nového Města nad Metují se uskutečnil 17.10.1946. Bylo to Letadlo Piper Cub OK-YHA, stálo 40 tisíc korun a 20 tisíci na něj přispěl pan Bartoň a druhou polovinu zaplatili podnikatelé a občané, převážně členové aeroklubu. Druhé letadlo Piper Cub přiletělo do Nového Města 31.12.1947 a první zálet se konal 1.4.1948. Letadlo patřilo panu Dlouhému a Věchtovi. Třetí letadlo, které patřilo pánům Navrátilovi a Havránkovi bylo na novoměstském letišti od 15.2.1948. U zrodu aeroklubu stáli již zmínění Jaroslav Kracík (*9.1.19003), který byl historicky prvním předsedou a první jednatel Jindřich Christoph (*15.4.1905). Prvními odvážlivci, kteří se učili v Novém Městě nad Metují létat, byli letci Vojnar, Čermák, Kracík ml. a Marie Kracíková (provdaná Černá), která měla v našem okrese jako první žena pilotní průkaz. Český národní aeroklub (ČNA) byl v roce 1949 přejmenován na Aeroklub republiky Československé, následně na DOSLET (dobrovolný svaz lidového letectví) - základní organizace Stavostroj n. p., poté na DOSLET - ZO ČSAD a pak následoval Svazarm. Postupně se plocha letiště utvářela do současného stavu. V dalších letech docházelo k rozšiřování areálu tak, aby byly pokryty požadavky a potřeby výcviku a ubytování pilotů i žáků při jejich soustředění. Prováděl se zde výcvik motorový, plachtařský i para.

Novodobá historie aeroklubu se píše od roku 1990. Tehdy aeroklub získal do svého vlastnictví budovy i techniku a začal samostatně hospodařit.


Hlavní milníky v historii aeroklubu:

1946 - založení aeroklubu
1947 - firma Špriňar(dřevěný hangár)
1948 - první žáci skládali zkoušky
17.9.1948 - skončila éra soukromého létání, roční pauza - prověrky
od r. 1949 - aeroklub pod organizací DOSLET, přichází skupina plachtařů z Dobrušky
1950 - PRAGA E-114 BABY
50. léta - generace Zlínů C-126, Bu-381, Zlín Z104, Z-22, Z-226, Sokol, Ae-45
60. léta - C-11, vojenský výcvik, počátkem 60. let přichází plachtaři z rušených letišť v Hronově a Náchodě
1969 - pokus o provozování proudového akrobatického letounu L29A


Z historií jednotlivých odborů:

PARAKLUB AK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Paraklub byl na letišti v Novém Městě nad Metují založen koncem roku 1968 s příchodem parainspektora Jaroslava Balcara.Zakládajícími členy byli Jaroslav Kubec, František Háze,Lída Reková-Malinová,Václav Vencl,Karel Suchánek,Jan Sedláček,Ladislav Habětínek a Žabka Josef. Pro sportovní výcvik byl na letiště přidělen letoun L-60 Brigadýr OK-MTA.Seskoky se prováděly na padácích PD-47 a PTCH-4.S příchodem nové padákové techniky řady PTCH-6,PTCH-7,jsme byli postupně na ni přeškolováni.

Protože v aeroklubu nebylo zázemí pro parašutisty,balírna a sklady s kanceláří pro inspektora,bylo nutno tyto prostory vybudovat .S výstavbou bylo započato , pod vedením inspektora Balcara v roce 1970 a ukončeno v roce 1972 .S ukončením výstavby balírny a skladu,vzniklo naše letiště Nové Město jako střediskové pro parakluby letiště Ústi nad Orlicí a paraklub letiště Moravská Třebová.Tím vznikla velká základna,která měla cca 70 parašutistů-sportovců.Seskoky byly prováděny z letounů L-60 Brigadýr a AN-2 OK-PYA. Padáková technika byla postupně doplňována padáky PTCH-6,PTCH-7,PTCH-8 a 9.

Para klub AK Nové Město v počtu cca 30členů zajišťoval kromě sportovního výcviku svých členů,každoročně během zimních měsíců výcvik branců pro výsadkové vojsko a jeho zálohy,základní výcvik uchazečů o tento sport.Dále byly prováděny propagační seskoky na stadiony a různé doskokové plochy pří akcích místního a celostátního významu.Seskoky do pionýrských táborů s besedami o parašutismu. V roce 1971 se utvořilo sportovní družstvo ve složení Josef Matyk, Václav Vencl,Láďa Habětínek, které vedl zkušený instruktor František Jindra,zasloužilý mistr sportu.Pod jeho vedením se družstvo zúčastňovalo různých parašutistických soutěží ,jak v kraji, tak po celé republice.Významným úspěchem bylo umístění na 2. místě v družstvech na Poháru Auto Škoda v Mladé Boleslavi a také 2. místo v družstvech na Memoriálu Juraje Kriváně na letišti Očová.Na této soutěži v jednotlivcích obsadil suverénně František Jindra 1.místo.Ostatní sportovci se v soutěžích umisťovali na čelních místech, například Jan Kutík –branný viceboj a Josef Hendl,který se kvalifikoval do střediska vrcholového sportu v Příbrami. Na Mistrovství republiky, které se konalo v roce 1974 na Slovensku v Ražňanech byli nominovani do družstva východočeského kraje Josef Matyk a Václav Vencl. Jejich celkové umístění bylo v první polovině závodníků,ale družstvo ve složení Matyk, Vencl ,Víšek,Burda a Marek získalo 1. místo v seskoku v družstvech a tím se stalo Mistry republiky. Na svém letišti paraklub pořádal prašutistické soutěže jako Branný viceboj, nominační závody za východočeský kraj a několik velmi úspěšných ročníků soutěže Pohár Orlických hor na přesnost přistání i v akrobacii. V roce 1980 jsme se začali přeškolovat na nové padáky typu křídlo RL-10 výrobek NDR a na křídla PTCH-10 československé výroby. Vedením paraklubu byli střídavě voleni Jaroslav Kubec,Václav Vencl a Josef Matyk

V roce 198 ukončil svoji činnost inspektor Jaroslav Balcar ze zdravotních důvodů a předal svoje žezlo ing.Jaroslavu Hladíkovi,který pokračoval v jeho práci. Pod vedením inspektora Hladíka silně narostly hodinové nálety výsadkových letounů a tím narostly i počty seskoků.V rámci střediska byly prováděny každoročně týdenní až čtrnáctidenní internátní soustředění,kterých se zúčastňovalo cca 40 sportovců,instruktorů. Tato sportovní činnost nám nenarušovala plnění úkolů ve výcviku branců,záloh,základního výcviku a v neposlední řadě výcviku frekventantů Vojenského gymnázia v Moravské Třebové. Prováděli jsme seskoky jednou za rok do vody, tak noční seskoky pro zvýšení kvalifikace instruktorů.Nejdále se ze všech sportovců dostal Libor Jiroušek,který nastoupil na základní vojenskou službu v Dukle Prostějov.Tam se pod vedením zkušených instruktorů vypracoval na jednoho z nejlepších sportovců v republice a na světě. Na základě spolupráce hlavního inspektora para Karla Plzáka se sovětským letectvem v posádce Milovicích,nastaly možnosti seskoků z vojenských letadel a to především z vrtulníků Mi-17 nebo z velkokapacitních AN-12.Těchto možnosti jsme plně využívali. Tato spolupráce vyvrcholila přípravou vybraných sportovců k provedení výškového seskoku na počest 40. výročí seskoku ze stratosféry Jaroslava Jehličky,Zdeňka Kaplana a Gustava Koubka.Celé přípravy se za náš paraklub zúčastnil ing.Hladík a Naďa Sobotková .V konečném výběru zůstal ing.Hladík.Družstvo žen provedlo seskok ze 6 000m a mužům se povedl seskok z 10 000 m.

Po rozdělení Československé republiky a vzniku České republiky se na našem letišti uskutečnila nominační soutěž na 1.Mistrovství České republiky v seskoku padákem v klasických disciplínách,které se potom také u nás uskutečnilo. V propagačních akcích jsme nezaostávali a skákali jsme kam jsme mohli.Byly prováděny seskoky L-13 Blaníku tak ULL. V roce 1996 ukončil ing. Hladík svoji inspektorskou činnost a členstvi v našem aeroklubu.

V roce 1997 jsme začali spolupracovat inspektorem Ladislavem Horákem z Krnova, kterého nám AeČR doporučil.Na návrh členské základny byl od roku 1998 AeČR jmenován klubovým inspektorem instruktor Václav Vencl.V této době se členská základna poměrné zmenšila z důvodu odchodu některých instruktorů z aeroklubu.Nastalo jednání s parašutisty z AK Hořic a Jaroměře.Na zakladě jednání jsme založili Parašutistickou školu,která byla nezbytně nutná k naší další činnosti pro základní výcvik a výcvik sportovců.Seskoky jsme prováděli z L-60S Brigadýr a AN-2 OK-PYA později z AN-2 OK-RID V současné době má paraklub 18. členů z toho čtyři instruktory a jednoho klubového inspektora,kteří zajišťují ve spolupráci s hostujícími instruktory veškerý základní a sportovní výcvik pro získání výcvikových kategorií Ž,A,B,C.D na moderní školní padákové technice české výroby, fy.MARS Jevíčko,padáky M-291 a M-330 včetně zabezpečovacích přístrojů MPPAD.Základní a sportovní výcvik provádí seskoky z letounů L-60s Brigadýr,AN-2 a někteří sportovci dojíždějí na L-410 do Příbrami. Každoročně pořádáme soutěže na přesnost přistání s mezinárodní účastí.V roce 2006 chceme v těchto soutěžích pokračovat,pokud bude soutěž zařazena i v rámci Českého poháru. V případě velkého zájmu můžeme zajistit letoun AN-2 pro výškové seskoky do 4000 m pro tandemové seskoky tj. cestující + tandempilot .Na přání různých organizací-sdružení provádíme seskoky jednotlivců a skupin parašutistů na sportovní stadióny,seskoky do terénu u příležitostí oslav a výročí. Zúčastňujeme se i hromadných seskoků na leteckých dnech. S klubovým inspektorem para V.Venclem spolupracoval předseda paraklubu Jiří Koza a dosud spolupracuje Miloš Slanař.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pilotům na L-60S Brigadýr a AN-2,zvláště dnes už legendární posádce na AN-2 OK-PYA, pilotu Josefu Ladnarovi a palubnímu inženýrovi Josefu Víškovi za kus dobře odvedené práce při našich seskocích.

To je hrubý souhrn činnosti paraklubu AK Nové Město nad Metují.Veškeré informace o naši činnosti v současné době najdete na webových stránkách www.parasport.cz.

 

Zpracoval: Václav Vencl
Dne: 30.12. 2005

Zpět