Prověřovací cvíčení IZS - pád malého letadla

3. 12. 2018

Simulovaná letecká nehoda malého čtyřmístného sportovního letadla Z-43 s dvoučlennou posádkou do prostoru veřejného vnitrostátního letiště v Novém Městě nad Metují, při níž dojde k zahoření unikajících provozních náplní z letadla a zranění jeho osádky.

 

Tísňové volání z letadla je nejprve směrováno na letiště obsluze RADIO prostřednictvím letadlové radiostanice. Z letiště je informace o tísňovém volání obsluhou RADIO předána na krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje (dále jen OPIS), s hlášením, že letadlo s poruchou se pokusí nouzově přistát do prostoru letiště. OPIS informuje další operační střediska (KZOS) Zdravotnické záchranné služby KHK a Policie ČR. Zároveň vyhlašuje poplach JPO v prvním stupni PPP. Vzápětí je nahlášen na OPIS pád malého letadla s následným požárem do prostoru letiště svědky události na tísňovou linku 112. Ohlášení události zajistí osoba pověřená velitelem cvičení. OPIS vyhlašuje první stupeň poplachu IZS a upřesňuje informaci iniciovaným složkám IZS. 

 

Na místo MU se jako první dostává vozidlo JSDH obce Nové Město nad Metují (dále jen JSDH) a hlídka Policie ČR. Po prvotním průzkumu zahajuje JSDH hašení hořících provozních náplní pěnou, s použitím dýchací techniky a připravují zavodněný proud C jako zálohu pro alternativní využití např. při poskytování PNP zraněným osobám. Policie ČR zajišťuje uzavření místa události proti vstupu nepovolaným osobám a zajišťuje volnou příjezdovou komunikaci. Na místo přijíždí HZS PS Dobruška společně se ZZS. Velitel HZS PS Dobruška přejímá velení a informuje o této skutečnosti OPIS. Na místo se dostavuje JSDH Bohuslavice. Vedoucí zásahu vydává rozkaz ke stabilizaci letadla a vyproštění zraněných osob z letadla, zároveň určuje oblast nebezpečné zóny. Po dohodě s vedoucím zdravotnické složky vymezuje stanoviště PNP. Po vyproštění zraněných osob z letadla jsou předána do péče ZZS a po jejich ošetření je jedna z osob naložena do sanitky, druhá ponechána na místě pro zjištěný exitus. Vedoucí zásahu průběžně informuje OPIS o situaci a podává informaci o uniklých provozních náplní z letadla do půdy.

 

Videozáznam z akce bude dodán později...

Zpět