Detailní data a diagnostické informace z ceilometru Vaisala CT25K

Naměřená data v 28.11.2023 - 09:06
Detekce stavu Detekována jedna základna oblaku
Výška nejnižšího oblaku 530 m
Výška druhého nejnižšího oblaku - m
Výška nejvyššího oblaku - m
Stav oblohy
Množství oblaků v 1. vrstvě (Skoro zataženo)  7/8
Výška 1. vrstvy oblaků 480 m
Množství oblaků v 2. vrstvě -
Výška 2. vrstvy oblaků - m
Množství oblaků v 3. vrstvě -
Výška 3. vrstvy oblaků - m
Množství oblaků v 4. vrstvě -
Výška 4. vrstvy oblaků - m
Technické informace
Energie laserového impulzu 99 %
Teplota laserového vysílače 21 °C
Citlivost přijímače 89 %
Znečistění okénka 200 mV
Úhel naklonění -5 °
Světlo pozadí 17 mV
Informace o vnitřním stavu ceilometru
Laser vypnut pro přehřátí
Porucha laseru
Porucha přijímače
Porucha napětí
Znečistěné okénko
Slabá záložní baterie
Nízký výkon laseru
Vysoká nebo nízká teplota laseru
Vysoká nebo nízká vnitřní teplota
Vysoké nebo nízké napětí
Špatná komp. optického přeslechu
Závada ventilátoru
Zapnutý ventilátor okénka
Zapnutý ohřívač okénka
Zapnutý vnitřní ohřívač
Provoz na záložní baterii
Vysoké světelné pozadí
Ruční ovládání ventilátoru


Čas Stav Výška
1. vrstva
Výška
2. vrstva
Výška
3. vrstva
Množství
1. vrstva
Množství
2. vrstva
Množství
3. vrstva
Teplota
laseru
Kontaminace
okénka
Ventilátor
okénka
Ohřívač
okénka
Ohřívač
vnitřní